Medische keuringen voor piloten, professioneel & snel geregeld

Informatie

Heeft u vragen?

Minimale periodieke eisen - Keuringen

Heamoglobin
Er wordt een druppeltje bloed afgenomen door een vingerprikje Rode bloedcellen zijn voor 1/3 deel gevuld met hemoglobine. Het geeft aan bloed de rode kleur. Hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof (O2) door het bloed. De hemoglobinewaarde (Hb) van een bloedmonster is de concentratie van hemoglobine in het bloed, uitgedrukt in mmol/l. De normale waarden zijn ongeveer 8,5 - 11 mmol/l bij mannen en 7,5 - 10 mmol/l bij vrouwen. Een te lage hemoglobinewaarde heet bloedarmoede, een te hoge heet polycythemie.

X-ray
Er wordt een foto van de borstholte gemaakt, hiermee kunnen vooral longontstekingen, hartfalen, tuberculose en longtumoren worden opgespoord.

Electrocardiogram
Een hartfilmpje wordt ook wel ElektroCardioGram genoemd ofwel ECG. Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van het hart. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier, met name bij ritmestoornissen. Over de pompwerking van het hart geeft het echter alleen op indirecte wijze informatie. Bij zuurstoftekort van de hartspier zijn ook karakteristieke afwijkingen zichtbaar.

Audiogram
Een audiogram is een met behulp van een audiometer gemaakte grafiek waarmee de gehoordrempel van een persoon wordt weergegeven. Door gebruik van een audiogram kan een arts een uitspraak doen over de symptomen en soms ook over de oorzaken van een gehoorbeschadiging. Een audiogram wordt opgetekend door een proefpersoon via een koptelefoon tonen van verschillende hoogte te laten horen.

Extendend otorhinolaryngology
Nader onderzoek van keel, neus en oren door een arts.

Extendend ophthalmology
Nader onderzoek van de ogen door een optometrist.

Lipid profile
Bij een lipidenprofiel worden de hoeveelheid cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden in het bloed gemeten. Aan de hand van dit lipidenprofiel kan worden ingeschat of iemand een verhoogd risico loopt op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Pulmonary Peak Flow
Spirometrie is een medisch onderzoek dat de functie van de longen meet. Bij deze test ademt de patiŽnt volledig in en blaast hij alle lucht zo snel en krachtig mogelijk uit in de spirometer. Het is een zeer belangrijke test voor het opsporen van ademhalingsziekten zoals astma en COPD.

Urinanalyses
Veel aandoeningen kunnen in een vroeg stadium worden aangetoond door urineonderzoek, omdat ze zich verraden door stoffen in de urine die er niet in thuis horen. Bijvoorbeeld glucose, eiwit, bilirubine, rode bloedcellen, witte bloedcellen, kristallen en bacteriŽn. Deze stoffen kunnen in de urine terechtkomen omdat de nieren niet goed functioneren, maar ook omdat ze in het bloed (verhoogd) aanwezig zijn. Aantonen van bacteriŽn in urine duidt op een infectie. Glucose op suikerziekte en eiwit op disfunctioneren van de nieren. Bloed in de urine komt meestal door onschuldige oorzaken zoals kleine schade aan het weefsel van de plasbuis of menstuatie. Echter het kan ook wijzen op minder onschuldige oorzaken zoals bijvoorbeeld nierstenen, blaasaandoeningen en zelfs kanker. Daarom moet bij het vinden van bloed in de urine altijd verder onderzoek gedaan worden. Een beetje plas wordt opgevangen in een schoon potje wat u op het keuringscentrum krijgt. Zorg er dus voor dat u daar kan plassen en ga svp niet vlak voor dat u naar de keuring komt naar het toilet. Het beste monster wordt verkregen door eerst een beetje uit te plassen in de WC, dan wat op te vangen en de rest kan gewoon weer in de WC.

Onze partners

links